เราให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชีสำหรับบริษัทตั้งใหม่ ให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ รวมถึงดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ

Bukit Accounting & Business CO.,LTD.
 
       
 
     กิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีการจัดทำบัญชี และขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี รวมถึงจัดทำงบการเงิน นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาบุคลากรทางด้านบัญชี...
 
 
   
       
 
» บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
» ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษ
» จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
» ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
 
     
       
       
 
» ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาต
» ต่อใบอนุญาตครบปี
» เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
» วีซ่าทำงาน
 
     
       
 
             
Our Partners
  ติดตามเราได้ที่
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
ติดต่อเรา
โทรศัพท์ :
086 742 1903
อีเมล์ :
gm@bukitaccountingphuket.com
     
         
Bukit Accounting & Business CO.,LTD
88/4 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 ประเทศไทย
Copyright 2016 All rights reserved. Bukit Accounting & Business CO.,LTD
Designed by PhuKetIDea.com